اخبار شرکت

پنجمین نمایشگاه ساخت داخل نفت ، گاز ، پتروشیمی پارس جنوبی (عسلویه)

پنجمین نمایشگاه ساخت داخل نفت ، گاز ، پتروشیمی پارس جنوبی (عسلویه) حضور شرکت صنایع کنترل دقیق پارت در پاویون