آدرس

دفتر مرکزی

بندر ماهشهر – ناحیه صنعتی – خیابان پتروشیمی شیراز – کوچه جنب کتابفروشی ارشاد – پلاک 2619 – طبقه دوم

ایمیل: info@sanayecontrol.com

تلفن:  52345512 61 (98+)

دفتر بازرگانی

تهران – بلوار ناصر حجازی – خیابان سازمان برنامه مرکزی – کوچه همافر – پلاک 49 – طبقه سوم واحد 16

ایمیل: info@sanayecontrol.com

تلفن:  44171359 21 (98+)

فکس : 45812326 21 (98+)

کارگاه

بندر امام – کمپ سایت فرعی دوم – کارگاه شماره 23 – کارگاه شرکت صنایع کنترل دقیق پارت

ایمیل: info@sanayecontrol.com

تلفن:  52345512 61 (98+)

فرم تماس با ما

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

کارگاه

دفتر تهران

دفتر مرکزی