آدرس

دفتر مرکزی

بندر ماهشهر – ناحیه صنعتی – خیابان پتروشیمی شیراز – کوچه جنب کتابفروشی ارشاد – پلاک 2619 – طبقه دوم

ایمیل: info@sanayecontrol.com

تلفن:  52345512 61 (98+)

دفتر بازرگانی

تهران – خیابان فردوس شرق – روبروی فرهنگسرای فردوس پلاک 161- طبقه سوم – واحد 4

ایمیل: info@sanayecontrol.com

تلفن:  44027660 21 (98+)

کارگاه

بندر امام – کمپ سایت فرعی دوم – کارگاه شماره 23 – کارگاه شرکت صنایع کنترل دقیق پارت

ایمیل: info@sanayecontrol.com

تلفن:  52345512 61 (98+)

فرم تماس با ما

    کارگاه

    دفتر تهران

    دفتر مرکزی