گالری نمایشگاه ها

نمایشگاه اهواز 1398

نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی اهواز 98 ، در تاریخ 22 الی 25 آذرماه 98 برگزار شد .

نمایشگاه عسلویه 1398

نمایشگاه تخصصی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی عسلویه 98 یازدهمین دوره ، در تاریخ 1 الی 4 دی ماه 98 برگزار شد .

نمایشگاه عسلویه 1396

نمایشگاه اهواز 1394

نمایشگاه اهواز 1393