طراحی مهندسی

 • مستند سازی و تولید اسناد و مدارک فنی
 • دفتر فنی در کیله زمینه های فعالیت شرکت
 • طراحی و مستند سازی مکانیک و Piping
 • طراحي سيستمهاي کنترل بر پايه ESD ،DCS ،LOCAL ، PLC
 • تهيه نرم افزار و برنامه نويسي مورد نياز سيستمهاي کنترل همراه با قابليتهاي ويژه
 • مشاوره و ارائه طرح جهت نوسازي و ارتقاء سيستمهاي کنترل و اجراي آنها

اجرا

 • انجام پروژه EPCC
 • کاليبراسيون
 • نصب تجهیزات سایت
 • پيش راه اندازي (Loop check & Function test) و راه اندازي

تعمیر و نگهداری

 • REVAMP سيستمهاي کنترل و ابزار دقيق پشتيبانی فنی سيستمهاي کنترل و تجهيزات FIELD به صورت متمرکز و غير متمرکز
 • همچنین در زمينه رفع اشکال از انواع سيستمهای کنترل PLC-DCS-FCS با همکاری متخصصان برجسته و دارا بودن امکانات لازم نرم افزاری آماده مشاوره و ارائه راه حل می باشد
 • طراحی و خرید و پیاده سازی خطوط انتقال سیالات تا سایز