موضوع قرارداد

طراحی ،خرید نصب و راه اندازی سیستم IGNITER کوره ای واحد AR به صورت EPC

شماره قرارداد 1068
مدت قرارداد 12 ماه
کارفرما پتروشیمی بندر امام
محل اجرای پروژه شرکت فرآورش

بازگشت به لیست

نمونه پروژه های مشابه