موضوع قرارداد

خرید ، نصب و راه اندازی PLC ، مربوط به SEQUENCE شیرین کننده های واحد NF
شماره قرارداد 1036
مدت قرارداد 10 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی بندرامام
محل اجرای پروژه شرکت فرآورش
بازگشت به لیست

نمونه پروژه های مشابه