نمایندگی بادران پنوماتیک

این شرکت نماینده شرکت بادران پنوماتیک در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در زمینه تهیه انواع شیرهای کنترل صنعتی ، سلونوئید ولو و انواع پیستون و متعلقات مربوطه به دستگاههای بسته بندی می باشد

انواع پوزیشنرها شامل

  • پوزيشنرهای مخصوص عمل کننده های دورانی
  • پوزيشنرهای مخصوص عمل کننده های خطی
  • پوزيشنرهای مخصوص عمل کننده های دورانی و خطی
  • انواع سوئيچ باکس های دورانی
  • نشانگر کنترل دما متناسب برای کنترل فرآيند

انواع شیرهای برقی شامل

  • شيربرقی دوراهه ديافراگمی ضدانفجار
  • شير برقی دوراهه با تحريک دستی
  • شيربرقی پنج راه با تحريک دستی
  • شيربرقی پنج راه پيلوتی
  • شير برقی پنج راه پيلوتی با استاندارد NAMUR