دپارتمان واحد پروژه صنایع کنترل :

 

طراحی مهندسی :

مستند سازی و تولید اسناد و مدارک فنی

دفتر فنی در کیله زمینه های فعالیت شرکت

طراحی و مستند سازی مکانیک و Piping

طراحي سيستمهاي کنترل بر پايه ESD ،DCS  ،LOCAL  ، PLC

تهيه نرم افزار و برنامه نويسي مورد نياز سيستمهاي کنترل همراه با قابليتهاي ويژه

مشاوره و ارائه طرح جهت نوسازي و ارتقاء سيستمهاي کنترل و اجراي آنها

طراحی شبکه های کامپيوتری

اجرا :

 

انجام پروژه EPCC

 

کاليبراسيون

 

نصب تجهیزات سایت

 

پيش راه اندازي (Loop check & Function test) و راه اندازي 

تعمير و نگهداري

 

REVAMP سيستمهاي کنترل و ابزار دقيق  پشتيبانی فنی سيستمهاي کنترل و تجهيزات FIELD به صورت متمرکز و غير متمرکز

 

همچنین در زمينه رفع اشکال از انواع سيستمهای کنترل PLC-DCS-FCS با همکاری متخصصان برجسته و دارا بودن  امکانات لازم نرم افزاری آماده مشاوره و  ارائه راه حل می باشد .

 

طراحی و خرید و پیاده سازی خطوط انتقال سیالات تا سایز