دوره هاي آموزشی مورد استفاده کليه تکنسين ها  ، مهندسين برق و ابزار دقيق و پيمانکاران مي باشد و قابل ارائه در پتروشيمي ها و  شرکتهاي پيمانکاري و يا در واحد آموزش اين شرکت مي باشد  .

 شايان ذکر است که اين شرکت از کليه امکانات و تجهيزات لازم جهت بهبود در کيفيت آموزش و ارائه جزوه آموزشی و نرم افزار متناسب با محتوای دوره استفاده نموده است.

 

دوره های DCS & PLC

DELTA V

CENTUM

ALLEN BRADLY

SIMATIC MANAGER S7-300,400

FIELDBUS & PROFIBUS 

HIMA

WINCC

ABB

ANALYZER

GASDETECTION & FIRE ALARM

 

      دوره های کنترل و ابزاردقیق

 

اصول کنترل مدرن و ديجيتال

ابزار دقيق و اصول اندازه گيري

شيرهاي صنعتي

استانداردهاي اساسي ابزار دقيق و کنترل

 

آموزش-لیست دوره های کاربردی تجهیزات Endress+Hauser

 

معرفی تجهیزات اندازه گیری

• تجهیزات اندازه گیری سطح(level)

• تجهیزات اندازه گیری فشار(pressure)

• تجهیزات اندازه گیری دما(temperature)

• تجهیزات اندازه گیری دبی حجمی، دبی نرمال حجمی،جرمی(flow mere)

•تجهیزات آنالیز مایعات