ادرس دفتر مرکزی ماهشهر : 

خوزستان - بندر ماهشهر - ناحیه صنعتی - خیابان پتروشیمی شیراز - کوچه جنب کتابفروشی ارشاد پلاک 2619 طبقه دوم . 

تلفن : 52345512-061

دفتر بازرگانی تهران : خیابان جلال ال احمد - تقاطع اشرفی اصفهانی - پلاک 449 - طبقه دوم واحد 4 

تلفن : 44380595-44384672

فکس اینترنتی : 89784360-021