نام دوره

محل برگزاری

برگزاري دوره پنوماتيك

مركز ره آوران فنون پتروشيمي

دوره  FIELD BUS

مركز ره آوران فنون پتروشيمي

دوره Delta V

مرکز آموزش صنايع کنترل

دوره PLC-S7 مقدماتي

مركز آموزش صنايع كنترل

دوره آموزشي Operation Centum 3000

جهت بهره برداري واحد VCM پتروشيمي غدير در مرکز  آموزش صنايع كنترل

دوره آموزشي Operation Centum 3000

جهت بهره برداري واحد PVC پتروشيمي غدير در مرکز  آموزش صنايع كنترل

برگزاري دوره آموزشي Engineering Centum 3000

جهت کارشناسان ابزار دقيق واحد VCM پتروشيمي غدير در مرکز  آموزش صنايع كنترل

دوره آموزشي Engineering Centum 3000

جهت کارشناسان ابزار دقيق واحد PVC پتروشيمي غدير در مرکز  آموزش صنايع كنترل

آموزش شبکه های Field bus و سيستم کنترل ABB

جهت کارشناسان ابزار دقيق واحد الفين  پتروشيمی بندر امام در مرکز  آموزش صنايع كنترل

برگزاری دوره DELTA V

جهت کارشناسان شرکت پتروشيمی رجال و شركت شاخص واحد فراورش بندر امام در مرکز آموزش صنايع کنترل

برگزاري دوره آموزش  CENTUM 3000

جهت كارشناسان شركت پتروشيمی تندگويان و شركت فرا دقيق در مركز آموزشگاه صنايع كنترل

 

برگزاري دوره PLC-S7

جهت کارشناسان ابزار دقيق پتروشيمی رجال در مرکز  آموزش صنايع كنترل

دوره اصول و مبانی کنترل

مرکز آموزش صنايع کنترل

دوره ابزار دقيق

جهت شرکت فرا دقيق در مرکز آموزش صنايع کنترل

دوره PLC-S7

مرکز  آموزش صنايع كنترل

دوره PLC HIMA

جهت کارشناسان ابزار دقيق پتروشيمی رجال و شرکت فريمکو

دوره ابزار دقيق

مرکز آموزش صنايع کنترل

دوره PLC HIMA

جهت كارشناسان ابزار دقيق پتروشيمي رازي و كارشناسان ابزاردقيق  شركت شاخص واحد فرآورش بندر امام و  شرکت فرا دقيق

پنج دوره طراحی و شبيه سازی فرآيندهای شيميايی با نرم افزار  HYSYS

جهت دانشجويان مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسلامي ماهشهر

دوره آموزش  CENTUM 3000

جهت كارشناسان شركت پتروشيمی فن آوران در مركز آموزشگاه صنايع كنترل

 

دوره طراحي مبدلهاي حرارتي با نرم افزار  ASPEN B-JAC

جهت دانشجويان مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسلامي ماهشهر

دوره PLC HIMA

جهت كارشناسان ابزار دقيق شرکت فنی و مهندسی پتروشيمی فارس

دوره DELTA V

جهت کارشناسان شرکت پتروشيمی فن آوران و شركت شاخص واحد فراورش بندر امام در مرکز آموزشگاه صنايع کنترل

دوره PLC-S7

جهت کارشناسان شرکت رعد نیروی تایان گستر (پتروشیمی تندگویان )

دوره  PLC-S7 مقدماتي و پيشرفته

جهت کارشناسان ابزار دقيق شركت شاخص واحد فراورش بندر امام در مجتمع فرآورش

دوره  بسته بندي شامل PRINTER ,TOPAS , SHIRINK

جهت کارشناسان پتروشيمي رجال در مجتمع پتروشيمي رجال

دوره طراحی و شبيه سازی فرآيندهای شيميايی با نرم افزار HYSYS

جهت دانشجويان مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسلامي ماهشهر

دوره DELTA V

جهت کارشناسان شرکت پتروشيمی تندگويان در مرکز آموزشگاه صنايع کنترل

دوره  PLC-S7 مقدماتي و پيشرفته

جهت کارشناسان ابزار دقيق شركت فيرمكو ( بسپاران و كيميا ) در مرکز آموزشگاه صنايع کنترل