موضوع قرارداد

شماره قرارداد

مدت قرارداد

کارفرما

    مختصری از فعالیت های انجام شده

طراحی و اجرا زیر ساخت دوربین های فرایندی کلیه واحدهای مجتمع فرآورش

 

م/ن/53609

9ماه

 

شرکت میکرو نرم افزار

 

خدمات مهندسی، نصب و راه اندازی و اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات مربوط به سیستم دوربین مدار بسته واحدهای شرکت فرآورش

راه اندازی ترانس 1000 KVA و برق رسانی به تابلو های پست یرق UT 2

 

 

52/آ/95

6 ماه

شرکت آبنیروی بندرامام

 

نصب و راه اندازی ترانس توزیع 1000 KVA 3.3 KV/400V به همراه اجرای کلیه تست های لام جهت راه اندازی تابلوهای برق 400 ولت واقع در پست برق UT-2 آبنیروی بندر امام