اين شرکت  نماينده  شرکت بادران پنوماتيک  در منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر در زمينه تهيه انواع شيرهای کنترل صنعتی ، سلونوئيد ولو

و انواع پيستون و متعلقات مربوطه به  دستگاههای بسته بندی  می باشد  .

 

  تهيه و تامين تجهيزات ابزار دقيقی به شرح ذيل :

انواع شيرهای صنعتی دوراهه و سه راهه در سايزهای مختلف و متريال گوناگون .

  انواع شيرهای برقی شامل :

شيربرقی دوراهه ديافراگمی ضدانفجار

شير برقی دوراهه با تحريک دستی

شيربرقی دوراه ضدانفجار با کارکردمستقيم و برگشت فنر

شيربرقی سه راه ضدانفجار با کارکردمستقيم و برگشت فنر

شير برقی پنج راه پيلوتی با استاندارد NAMUR

شيربرقی پنج راه پيلوتی

شيربرقی پنج راه با تحريک دستی

  انواع پوزيشنرها شامل :

پوزيشنرهای مخصوص عمل کننده های دورانی

پوزيشنرهای مخصوص عمل کننده های خطی

پوزيشنرهای مخصوص عمل کننده های دورانی و خطی

انواع سوئيچ باکس های دورانی

عمل کننده های شانه و چرخ دنده ای دوطرفه و يک طرفه ، قابل نصب بر روی شيرهای پروانه ای و توپی

تبديل کننده جريان DC به جريان خروجی پنوماتيک قابل نصب در فضای باز و قابل نصب بر روی تابلو

نشانگر کنترل دما متناسب برای کنترل فرآيند

انواع فيلتر رگلاتور هوا در سايزهای کوچک و بزرگ

انواع سيلندرهای کامپکت سری NSK

انواع سيلندرهای سری TX

 

انواع پوزيشنرها شامل

انواع شيرهای برقی شامل  

پوزيشنرهای مخصوص عمل کننده های دورانی و خطی

شيربرقی دوراه ديافراگمی ضدانفجار

انواع سوئيچ باکس های دورانی

شيربرقی دوراه ضدانفجار با کارکردمستقيم و برگشت فنر

تبديل کننده جريان   DCبه پنوماتيک (P TO I)

شيربرقی سه راه ضد انفجار با کارکردمستقيم و برگشت فنر

نشانگر کنترل دما متناسب برای کنترل فرآيند

 

شير برقی پنج راه پيلوتی با استاندارد NAMUR 

انواع فيلتر رگلاتور هوا در سايزهای کوچک و بزرگ

شيربرقی پنج راه پيلوتی

  انواع سيلندرهای کامپکت سری NSK

 

شيربرقی پنج راه با تحريک دستی

انواع سيلندرهای سری TX

 

شير برقی دوراهه با تحريک دستی

   

نامه نمایندگی شرکت صنایع کنترل دقیق پارت