Slide thumbnail
طراحی و اجرا زیر ساخت دوربین های فرایندی کلیه واحدهای مجتمع فرآورش
1395/7/31
راه اندازی ترانس 1000 KVA و برق رسانی به تابلو های پست یرق UT 2
1394/4/31

دارای موجودی انبار 

Proximity probe - Bently nevada 3300 

yokogawa

E+H

...

 

شرکت صنایع کنترل با تجربه اجرای متعدد پؤوژه های اوتوماسیون و بهسازی سیتم کنترل به  انجمن اتوماسیون صنعتی ایران پیوست

شرکت صنایع کنترل به عنوان نماینده تجهیزات کمپانی E+H از شرکت آریا ابزار دقیق پیشرو اقدام به برگزاری دوره های تخصصی . کاربردی این تجهیزات زیر نظر کارشناسان و منخصصین شرکت آریا ابزار دقیق نموده است .

>