ماموریت ما خلق ارزش از طریق ارائه خدمات ارزنده و متمایز ، جلب رضایت مشتریان با تکیه بر دانش و توان علمی و وفاداری کارکنان و ایجاد روحیه تیمی ، استفاده از تکنولوژی های  روز و ایجاد روند کار مشخص و منعطف جهت پیش بینی و سازگاری با تغییرات محیطی می باشد

 

   ما خود را در قبال وظایفمان مسوول می دانیم .

 

 آموزش ، ایجاد انگیزه ، جلب رضایت کارکنان ، حفط و نگهداری کارکنان متعهد به عنوان اصول زیربنایی ما شناخته می شود . ما برآنیم ضمن سودآوری با توسعه قلمرو فعالیت خود و بهره گیری از توانمندیها و با تکیه بر مدیریت علمی و تفکر سیستمی و خودباوری و بهبود مستمر عملکرد سازمان به هدف اصلی خود  که رسیدن  به جایگاه متعالی و کسب اعتبار لازم در صنعت کشور در عرصه داخلی و خارجی است دست یابیم  ما بر این اعتقادیم با طرح ایده های خلاقانه و نو و پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی در جهت توسعه همه جانبه سازمان و نهایت رضایتمندی ذینفعان گام برداریم .