اين شرکت با اخذ نمايندگی از شرکت آريا ابزار رقيق(به عنوان شرکت تخصصی ابزار دقيق گروه صنعتی پتسا )در استان خوزستان در زمينه های ذيل فعاليت می نمايد :

آموزش های تخصصی Endress+Hauser 

دوره مديريت مخازن

دوره های اختصاصی

تامين قطعات Endress+Hauser

اندازه گيری سطح : برای مايعات و جامدات پودری به روش تماسی و غير تماسی

اندازه گيری فشار و اختلاف فشار : مايعات – بخار – گازها

اندازه گيری دبی : مايعات – بخار – گازها

اندازه گيری دما : سنسور- ترانسميتر- غلاف حرارتی

آناليزرهای محلول در آب

رکوردرها : ديجيتال-کاغذی-ديتالاگر

سيستم و تجهِزات جانبی

اندازه گيری سطح در مايعات دو فازی

اندازه گيری دانسيته و غلظت مايعات جهت بهره برداری و نگهداری بهينه
تنظيم و سرويس و خدمات Endress+Hauser
پشتيبانی و راهنمايی فنی
نظارت بر عمليات نصب
آموزش سرويس تعميرات (در محل سايت مشتری و يا کارگاه شرکت)
کاليبراسيون(در محل سايت مشتری و يا کارگاه شرکت)
عقد قرار دادتعمير و نگهداری و کاليبراسيون دوره ای
تامين قطعات يدکی
جايگزينی تجهيزات و روشهای اندازه گيری نامناسب ويا قديمی باتجهيزات و روشهای  به روزشده.
کاليبراسيون :
رعايت استانداردهای ساخت و کنترل کيفيت محصولات حاصل دقت و صحت عملکرد تجهيزات و کنترل فرايند توليد می باشد تاييد دقت و صحت عملکرد تجهيزات ابزار دقيق توسط آزمايشگاه کاليبراسيون شرکت آريا ابزار دقيق (با قابليت رديابی) اطمينان ، اعتماد و ايمنی فرايند را تضمين می نمايد .
آزمايشگاه کاليبراسيون  شرکت آريا ابزار دقيق دارای گواهی تاييدصلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران و مجوز فعاليت از کمپاني Endress+Hauser  سوئيس می باشد
لیست تامین قطعات E&H

آنالایزرهای محلول درآب

اندازه گیری سطح

 

اندازه گیری دما

 

Ph

Guided radar

Temperature transmitter

Conductivity

Differential pressure

Head transmitter

Turbidity / solids

Hydrostatic

Din rail transmitter

Oxygen

Electromechanical

Field transmitter

Chlorine

Vibrancies for solid

Temperature sensor

Analyzer

Vibrancies for fluids

Resistance thermometers

Transmitters

Rotary paddle switch

Thermocouple

Assemblies

Conductivity

Temperature switch

Differential pressure

Capacitance

-

Vortex

Radar

-

Ultrasonic

Ultrasonic

-

 

Radiometric

-

سیستم و تجهیزات جانبی

اندازه گیری دبی

اندازه گیری فشار و اختلاف فشار

رکوردر

Display

Thermal

Analog and Digital transmitter

Paperless recorder and multi-channel display

Field controller

Vortex

Pressure switch

Data manager memo graph

Isolators/power supply

Ultrasonic

Transducer

Paper recorder

Energy manager

Coriolis

Differential pressure

Data logger mini log

Limit switches

Differential Pressure

 

 

Field gate FXA

Electromagnetic

 

 

Overvoltage protection

 

 

 

دریافت نامه نمایندگی شرکت صنایع کنترل

certificate of autorazation